از «با من بخوان» به «تو هم بخوان»

روز ۲۶ آبان گزارش‌هایی در خصوص شباهت اسمی نام پویش «با من بخوان» منتشر...